Doprava, energetika, elektroúdržba, ekologie, laboratoř


DOPRAVA

Hlavní náplní provozu Doprava je obsluha vlastní vlečky MS UTILITIES & SERVICES a.s. a s tím související přeprava došlých vozových zásilek ...

ENERGETIKA

Provoz Energetika společnosti MS UTILITIES & SERVICES a.s zabezpečuje komplexní služby smluvním zákazníkům v celém spektru energetických komodit.

ELEKTROÚDRŽBA

Revizní a projekční činnost (revize a kontroly), elektroinstalační práce a výroba rozváděčů, elektroúdržbářské práce, vzdělávací činnost

EKOLOGIE

Odpady, ovzduší, voda, IPPC - integrovaná prevence a omezování znečištění, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, ...

FOTOVOLTAIKA

V průběhu let 2023 a 2024 uvedeme na pozemcích v sídle společnosti v Bohumíně postupně do provozu celkem osm fotovoltaických elektráren (FVE) o celkovém výkonu 5 MWp. ...

LABORATOŘ

Činnost laboratoře je zaměřena na tři oblasti zkoušení:

  • Odběry a analýzy vod, odpadů aj.
  • Rozbory technického železa, šrotu, zinkových matric apod.
  • Měření parametrů pracovního prostředí

„Energie máme dost“

O naší společnosti


MS UTILITIES & SERVICES a.s., se sídlem Bohumín, Bezručova 1200, PSČ: 735 81, IČO: 294 00 074, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4511, bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 117370013/0300,  podniká v oblasti výroby a distribuce energií a médií, zejména elektřiny, plynu, tepla a stlačeného vzduchu, dále poskytuje služby v oblasti odpadového a vodního hospodářství, elektroúdržby, akreditované laboratoře a ICT a provozuje drážní dopravu na vlečkách.

Společnost vznikla ke dni 1.8.2012 na základě projektu rozdělení odštěpením společnosti ŽDB GROUP a.s. jako jedna ze tří nově vzniklých nástupnických společností.

Nabídka VOLNÝCH PRACOVNÍCH pozic. Pojďte pracovat k nám!

Připojte se k nám! Rozklikněte si nabídku aktuálních pracovních pozic.

Společnost MS UTILITIES & SERVICES a.s. je orientována na oblast výroby a distribuce energií a médií, zejména elektřiny, plynu, tepla a stlačeného vzduchu, dále na poskytování služeb v oblasti odpadového a vodního hospodářství, elektroúdržby, akreditované laboratoře, ICT a na provozování drážní dopravy na vlečkách.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Tel. : (+420) 603 880 660

Email :

Adresa : Bezručova 1200, 735 81 Bohumín

Tato webová stránka využívá cookies pro fungování stránek a pro analytické účely. Více informací můžete získat v našich zásadách ochrany osobních údajů.