Provoz Energetika


Provoz Energetika společnosti MS UTILITIES & SERVICES a.s zabezpečuje komplexní služby smluvním zákazníkům v celém spektru energetických komodit.

Hlavní činnost provozu Energetika spočívá ve výrobě a distribuci elektrické energie, horké vody, technologické páry, stlačeného vzduchu, úpravě a distribuci zemního plynu a průmyslových vod a distribuci pitné vody.

Vlastní předmět podnikání

  • výroba a distribuce elektrické energie
  • výroba a rozvod tepelné energie
  • výroba  a distribuce stlačeného vzduchu
  • úprava a distribuce plynu
  • úprava a distribuce vod
Výroba a distribuce elektrické energie

Výroba je zajišťována pomocí 2 ks parních protitlakých turbin o celkovém instalovaném výkonu 3,58 MWe. LDS je připojena k PDS na napěťové úrovní vvn, záložní napájení na napěťové úrovní vn. Distribuce elektrické energie v LDS je zajišťována na napěťových úrovních vn a nn.

Výroba a rozvod tepelné energie

Výroba tepelné energie je zajišťována pomocí 2 ks parních uhelných kotlů o výkonu 2 x 16 t/h a plynového parního kotle o výkonu 12 t/h. Celkový instalovaný tepelný výkon zdroje je 34,1 MWt. Rozvod tepelné energie je prováděn ve formě páry  a ve formě teplé vody.

Výroba a distribuce stlačeného vzduchu

Výroba stlačeného vzduchu je zajišťována pomocí dvou kompresorových stanic osazených turbokompresorem a šroubovými kompresory. Celkový instalovaný výkon kompresorových stanic je 16 600 m3/h.

Úprava a distribuce plynu

Lokální distribuční soustava je připojená na vysokotlakou přenosovou soustavu. Pomocí regulačních stanic je tlak plynu upravován dle požadavků zákazníků na středotlaký a nízkotlaký rozvod. Přenosová kapacita LDS je 35 300 Nm3/h.

Úprava a distribuce vod

Zdrojem vod jsou: řeky Olše a Odra, potoky Lutyňka a Bystřinka a štěrkovna Pudlov.

Dle požadavků jednotlivých zákazníků zajišťujeme dodávku vod používaných k technologickým účelům a  dodávku pitné  a koupelnové vody.

Kontakt


Ing. Jiří Pitař | Vedoucí provozu energetika

tel: +420 596 083 232
mobil: +420 604 228 342
fax: +420 596 082 842
email: 

Společnost MS UTILITIES & SERVICES a.s. je orientována na oblast výroby a distribuce energií a médií, zejména elektřiny, plynu, tepla a stlačeného vzduchu, dále na poskytování služeb v oblasti odpadového a vodního hospodářství, elektroúdržby, akreditované laboratoře, ICT a na provozování drážní dopravy na vlečkách.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Jsme tady pro Vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Tel. : (+420) 596 083 345

Email :

Adresa : Bezručova 1200, 735 81 Bohumín

Tato webová stránka využívá cookies pro fungování stránek a pro analytické účely. Více informací můžete získat v našich zásadách ochrany osobních údajů.